Koffietijd!

Dag allemaal,

Het Dutch Studies Program van UC Berkeley wil alle Nederlandssprekende mensen op de campus graag uitnodigen voor een wekelijks koffieuurtje. Dit koffieuurtje heeft een tweeledig doel: het geeft de Nederlanders, Vlamingen, Surinamers & Antillianen onder ons de gelegenheid te keuvelen in onze moedertaal, en het geeft de mensen uit Berkeley die Nederlands als tweede taal aan het leren zijn de gelegenheid hun Nederlands met moedertaalsprekers te oefenen. En dat alles onder een gemoedelijk kopje koffie (of een ander non-alcoholisch drankje), waarvoor het Dutch Studies Program van UC Berkeley de kosten vrijgevig voor haar rekening zal nemen.

Het koffieuurtje is elke vrijdag van 13.30 tot 15 uur in Free House,  2700 Bancroft Way, Berkeley.

We hopen jullie daar allemaal te zien!

Aagje van der Meer

NB voor vragen is de organisatie te bereiken via <amwcvandermeer@gmail.com>

Comments are closed.