Upcoming

Lecture: Pieter Uyttenhove

Tuesday, April 7th I 5:30-7:00 PM I 112 Wurster Hall

RECOLLECTING LANDSCAPES: LOOKING BEYOND THE PRESENT REALITY

Over a period of more than a century, sixty landscapes in Flanders, the northern part of Belgium, have been photographed four times by four different photographers in 1904, 1980, 2004 and 2014. This exceptional collection gives an in-depth view of different sorts of suburbanisation but also informs our changing perceptions of agriculture and the built environment, of nature, landscape and their preservation, and also of the photographers’ techniques and approaches. Rephotography is an old and well-known procedure for capturing transformation and evolution over time, and is worldwide more and more used in various circumstances and for multiple purposes. This timely aspect inspires further a reflexion on the use of prospects, scenarios and narratives in the field of urbanism and landscape design, all disciplines that are profoundly involved in looking beyond the present reality.

More information about the lecture and Pieter Uyttenhove himself can be found here. 

 

Koffieuurtje!

Het Dutch Studies Program van UC Berkeley wil alle Nederlandssprekende mensen op de campus graag uitnodigen voor een wekelijks koffieuurtje. Dit koffieuurtje heeft een tweeledig doel: het geeft de Nederlanders, Vlamingen, Surinamers & Antillianen onder ons de gelegenheid te keuvelen in onze moedertaal, en het geeft de studenten uit Berkeley die Nederlands leren de gelegenheid hun Nederlands met moedertaalsprekers te oefenen. En dat alles onder een gemoedelijk kopje koffie (of een ander non-alcoholisch drankje), waarvoor het Dutch Studies Program van UC Berkeley de kosten vrijgevig voor haar rekening zal nemen.

Tijdens de zomer is er geen koffieuurtje, maar het koffieuurtje gaat weer van start in het Fall semester.

We hopen jullie daar allemaal te zien!

NB voor vragen is de organisatie te bereiken via hmorris10@berkeley.edu