Koffieuurtje!

Koffieuurtje!

Update: Vanwege coronavirus zijn alle campusactiviteiten opgeschort tot minimaal april. Helaas zullen we ook koffieuurtje moeten schorsen tot we meer weten. We hopen dat iedereen veilig blijft en zijn gratis koffie op een andere manier krijgt. Email eliserappel@berkeley.edu meet vragen.

Het Dutch Studies Program van UC Berkeley wil alle Nederlandssprekende mensen op de campus graag uitnodigen voor een wekelijks koffieuurtje. Dit koffieuurtje heeft een tweeledig doel: het geeft de Nederlanders, Vlamingen, Surinamers & Antillianen onder ons de gelegenheid te keuvelen in onze moedertaal, en het geeft de studenten uit Berkeley die Nederlands leren de gelegenheid hun Nederlands met moedertaalsprekers te oefenen. En dat alles onder een gemoedelijk kopje koffie (of een ander non-alcoholisch drankje), waarvoor het Dutch Studies Program van UC Berkeley de kosten vrijgevig voor haar rekening zal nemen.

Het koffieuurtje is elke vrijdag van 16:00-17:00 uur (4-5PM) bij de patio van het Hearst Museum tegenover Cafe Strada. Het eerste koffieuurtje is vrijdag 6 september.

We hopen jullie daar allemaal te zien!

NB voor vragen is de organisatie te bereiken via eliserappel@berkeley.edu